Käyttöehdot

Käyttöehdot /Kestävä Lahti -säätiön projektitukihakemusten käsittelyjärjestelmä: greenlahti.rimbert.fi
   
1. Palvelun tarjoaa Kestävä Lahti -säätiö, y-tunnus: 3130216-7, yhteystiedot: Rautatienkatu 20, 15110 LAHTI, info@greenlahti.fi   
 
2. Palvelu on sähköinen projektituen haku- ja käsittelyjärjestelmä. Palvelu on tarkoitettu projektitukea hakeville yhdistyksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinon harjoittajille, oppilaitoksille, kuntaorganisaatioille sekä yrityksille.
 
3. Palvelun kautta hakija voi lähettää sähköisen projektitukihakemuksen ja hallinnoida saamaansa tukea, esimerkiksi jättää maksatuspyynnön ja selvityksen projektituen käytöstä. Hakija on itse vastuussa palveluun tallentamistaan tiedoista. Palveluntarjoaja ei tarkista hakijan jättämien tietojen oikeellisuutta eikä hakemuksessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta.  


4. Palveluntarjoaja vastaa järjestelmän välityksellä tehtyjen hakemusten vastaanottamisesta vain siinä tapauksessa, että järjestelmä on ilmoittanut, että kaikki pakolliset kentät hakemuksessa on täytetty ja hakemus on lähetetty.  


5. Käyttäjä saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjänimen ja salasanan. Käyttäjä vastaa näillä tunnuksillaan palvelun käytöstä, toisin sanoen itsestään antamien tietojen oikeellisuudesta, salasanansa salassapidosta sekä käyttäjätilinsä suojaamisesta ulkopuolisilta tahoilta. Organisaatiot ja työryhmät voivat päättää sisäisesti yhden käyttäjätunnuksen jakamisesta useamman käyttäjän kesken, edellyttäen, että sisäänkirjautumistietoja käsitellään turvallisella tavalla ilman, että ulkopuoliset saavat pääsyn käyttäjätilille. Yhteyshenkilö on vastuussa käyttäjätunnuksen käytöstä.
 
6. Palvelu ei ole saatavilla alle 15-vuotiaille henkilöille ilman vanhempien/huoltajien kirjallista suostumusta. Osoitteesta info@greenlahti.fi saa lisätietoja siitä, miten tässä tapauksessa tulee menetellä.
 
7. Palveluntarjoaja sitoutuu suojaamaan palveluun tallennetut henkilötiedot rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaisesti.  


8. Palvelu on käytössä periaatteessa 24/7/365. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa katkoksista palvelun käytössä tai niiden aiheuttamista esteistä tai häiriöistä palvelun käytössä. Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa täysin tai osittain lopettaa palvelu tai tehdä siihen haluamiaan muutoksia. Palveluntarjoajalla on myös oikeus ilman varoitusta estää käyttäjältä palvelun käyttöoikeus, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja. Muissa tapauksissa palveluntarjoajan tulee kohtuullisen ajan kuluessa antaa irtisanomisilmoitus palvelun tai oikeuksien päättämisestä.   


9. Palvelun rekisteröity käyttö edellyttää, että käyttäjä suostuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot rekisteröitymisensä yhteydessä. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja koska tahansa, jolloin muutokset tulevat voimaan käyttäjän hyväksyessä muutokset palveluun rekisteröityessään.   


10. Palvelun käyttöön liittyvät kiistat ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa.
 
Kestävä Lahti -säätiön tietosuojaseloste sisältää lisätietoja rekisterinpitäjästä ja henkilötietojen käsittelystä.